พระเครื่องอภินิหาร

พระครูสารธรรมประคุณ ผศ.ดร.กิตต์ (หลวงปู่บุญรอด ธัมมทินโน) ศิษย์สายตรงหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93-%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%94

          พระครูสารธรรมประคุณ ผศ.ดร.กิตต์ เกิดเมื่อ 14 มีนาคม 2492 ปัจจุบันท่าน อายุ 75 ปี พรรษา 53 วิทยาฐานะ น.ธ.เอก, ม.ศ.3, ผ.ศ.ดร.กิตติมศักดิ์ เดิม​ชื่อ บุญรอด นามสกุล บุญมา เกิดวัน 7ฯ64 ค่ำ ปีฉลู วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2492 บิดา นายแดง บุญมา มารดา นางวันดี บุญมา ​ณ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
อุปสมบท : วัน 7ฯ56 ค่ำ ปีกุน วันที่ 6 เดือนพฤษพาคม พ.ศ.2514 ณ พัทธสีมา วัดศรีพรหมอุดมธรรม ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ​พระอุปัชฌาย์ พระครูอณุโยคภัทรกิจ วัดปทุมทอง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ​พระกรรมวาจาจารย์ พระครูบริหารธรรมคุณ วัดขมิ้น ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ​พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวิบูรย์ศาสนคุณ วัดศรีพรหมอุดมธรรม ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ​จังหวัดสุรินทร์

  • ครูบาอาจารย์ :

         หลวงปู่บุญรอด ธัมมทินโน ท่านเป็นพระสายกรรมฐาน เป็นลูกศิษย์ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยานเถระ หรือ หลวงปู่ฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) จังหวัดอุทัยธานี ใต้ร่มพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง และหลวงพ่อสาม อากิญจโน ที่ได้เข้าเรียนกรรมฐานสายมโนมยิทธิ จากหลวงปู่ฤาษีลิงดำ และท่านยังได้เข้าฝึกปฏิบัติกรรมฐาน เป็นลูกศิษย์ในพระเดชพระคุณ พระโพธิญาณเถระ หรือหลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี และพ่อแม่ครูอาจารย์แถบภาคกลางและภาคอิสานที่ท่านจาริกเที่ยวแสวงหาครูอาจารย์ พระคุณหลวงปู่เป็นพระอาจารย์สอนมโนมยิทธิ มี่สำนัก วัดโพธิ์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยเปิดสอนให้พุทธบริษัทที่สนใจในด้านวิปัสนาธุระ ได้บังเกิดผลตามฐานานุรูปของแต่ละคนเป็นอย่างมาก
เมตตาในพระคุณหลวงพ่อพระครูสาระธรรมประคุณเป็นพระที่ใฝ่การศึกษาทั้งฝ่ายคันถธุระและวิปัสสนาธุระ เป็นพระที่มีจิตอาสาทำงานไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยต่อสังคม ผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถพบเห็นได้ที่วัดกุดคูณ หรือในหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพสักการะบูชาทั้งผู้พิพากษา อัยการ นักธุรกิจ ตลอดถึงข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ทั่วไปเป็นอย่างมาก

          หลวงปู่เป็นอยู่แบบพระธรรมดาพระไทยบ้านเป็นพระชาวบ้านเข้าถึงได้ทุกคน สามารถแสดงธรรมที่เข้าใจง่ายและมักจะสอนด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ถือเนื้อถือตัว สามารถเข้าพบและปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลา จึงทำให้ท่านเป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนฝั่งลาวมาฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมด้วย หรือโดยเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดวัดกุดคูณ ตำบลในเมือง เขต2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • วิทยฐานะ :

(1) พ.ศ.2504​สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
(2) พ.ศ.2522​สอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับที่ 4 (ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น) ​จากโรงเรียนวิโรจน์รัตนวิทยา วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
(3) พ.ศ.2532​พ.ศ.2532สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
(4) พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยคุณธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่หลวงปู่
(5) พ.ศ.2562 ได้เข้ารับการถวายรางวัลคชสีห์ (ครั้งที่1) ซึ่งรางวัลคุณธรรม มอบแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาประจำปี 2562
(6) พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยคุณธรรม แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา น้อมถวายปริญญา สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์
(7) พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยคุณธรรม (moral Intarnationnal university ) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา น้อมถวายตำแหน่งพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แห่งมหาวิทยาลัย

  • ผลงานต่อสาธารณะ :

1.ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการสถานศึกษา ฝ่ายสงฆ์โรงเรียนเบญจมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
2.ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสถานศึกษาฝ่ายสงฆ์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
3.เป็นที่ปรึกษฝ่ายสงฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4.เป็นกรรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชฑัณจังหวัดอุบลราชธานี
5.เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ทั้งยังเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วจังหวัดอุบลราชธานีและทั่วประเทศ

          ข้อมูลนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรียบเรียงขึ้นเท่านั้น ยังไม่สมบูรณ์ หากขาดตกบกพร่องประการใดลูกศิษย์ทั้งหลายในองค์หลวงปู่ ขอจงได้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องบริบูรณ์สมบูรณ์กันต่อไป สอบถาม โทร. 090-4895271 ธีรยุทธ ชัยศิริ

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox