จ่าโกเก็บข่าว

พระครูธรรมธรสงบ รับโล่คนดีศรีสังคม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%84

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566 เวลา 12.39 น. ที่ พระอุโบสถวัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พระเดชพระคุณ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ผศ.ดร.) รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศนียบัตร คนดีศรีสังคม จาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้แก่ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ, ดร.เจ้าคณะตำบลบางขุนกอง, เจ้าอาวาสวัดตะเคียน เพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้กระทำความดี ผู้มีอุปการะคุณต่อ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งสมควรยกย่องให้เป็น คนดีศรีสังคม การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ นอกจากจะยกย่องว่าเป็นคนดีที่ช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่กระทำความดี ที่ช่วยเหลือสังคม ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระศาสนาต่อไป
ขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ
//โส วัดตะเคียน….ข่าว/ภาพ//

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox