เก็บข่าว...เล่าเรื่อง

พิธีเททองหล่อพระพุทธไสยาสน์(พระนอน) องค์ใหญ่ 21 เมตร วาระที่ 10

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%84%e0%b8%aa

        เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 12.59 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเททองหล่อพระพุทธไสยาสน์(พระนอน) องค์ใหญ่ 21 เมตร วาระที่ 10 ส่วน พระเศียร(ศีรษะ) พระพักตร์(หน้า) ดอกบัว( 3 ดอก) เพื่อประดิษฐาน ณ วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี คุณนพดล พลเสน  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ “พุทธศิลป์หนึ่งเดียวในสยาม” พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ กรรมการกฤษฎีกา อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานประสานงาน ณ โรงหล่อพระไพศาลประติมากรรม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox