Browsing Tag:ศิษย์สายตรงหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

พระเครื่องอภินิหาร

พระครูสารธรรมประคุณ ผศ.ดร.กิตต์ (หลวงปู่บุญรอด ธัมมทินโน) ศิษย์สายตรงหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

0 Comments
พระครูสารธรรมประคุณ หรือ หลวงปู่บุญรอด ธัมมทินโน ท่านเป็นพระสายกรรมฐาน เป็นลูกศิษย์ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยานเถระ หรือ หลวงปู่ฤาษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) จังหวัดอุทัยธานี ใต่ร่มพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง และหลวงพ่อสาม อากิญจโน
Continue reading
WordPress Image Lightbox