Browsing Tag:วัดลครทำ

เก็บข่าว...เล่าเรื่อง

วัดลครทำ บวงสรวง เบิกเนตร ปลุกเสก องค์ท้าวเวสสุวรรณ 2 ปาง สายมูแห่ร่วมรับโชค รับทรัพย์เต็มวัด

0 Comments
          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.09 น. พระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.6 เจ้าเอาวาสวัดลครทำ และ คุณแม่ลัดดา เลิศมณีสกุลชัย เจ้าภาพ จัดพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ท้าวเวสสุวรรณ ปางจตุมหาราช และปางมนุษย์ ที่บริเวณปรัมพิธีด้านหน้าอุโบสถ วัดลครทำ อิสรภาพ 41 แขวงบ้านช่าง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันนี้ ยัง เปิดให้จอง องค์ท้าวเวสสุวรรณ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มีนาคมนี้ วัดลครทำ อิสรภาพ 41 วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 2 ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง เบิกเนตร ท้าวเวสสุวรรณปางจตุมหาราช และ ท้าวเวสสุวรรณปางมนุษย์

0 Comments
          พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖ เจ้าอาวาสวัดลครทำ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบวงสรวง เบิกเนตร ท้าวเวสสุวรรณ ปางจตุมหาราช และท้าวเวสสุวรรณ ปางมนุษย์ โดยจะประกอบพิธีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 09.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าอุโบสถ วัดลครทำ อิสรภาพ 41 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร         โดยมี แม่ลัดดา เลิศมณีสกุลชัย และลูกหลาน ญาติมิตรเป็นเจ้าภาพในการสร้างท้าวเวสสุวรรณ ทั้ง 2 ปางทั้งนี้ในวันดังกล่าว...
Continue reading
WordPress Image Lightbox