ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มีนาคมนี้ วัดลครทำ อิสรภาพ 41 วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 2 ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวง เบิกเนตร ท้าวเวสสุวรรณปางจตุมหาราช และ ท้าวเวสสุวรรณปางมนุษย์

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-41-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88

          พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖ เจ้าอาวาสวัดลครทำ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบวงสรวง เบิกเนตร ท้าวเวสสุวรรณ ปางจตุมหาราช และท้าวเวสสุวรรณ ปางมนุษย์ โดยจะประกอบพิธีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 09.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าอุโบสถ วัดลครทำ อิสรภาพ 41 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

         โดยมี แม่ลัดดา เลิศมณีสกุลชัย และลูกหลาน ญาติมิตรเป็นเจ้าภาพในการสร้างท้าวเวสสุวรรณ ทั้ง 2 ปางทั้งนี้ในวันดังกล่าว นอกจากจะมีพิธีบวงสรวงเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ใน 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล และ สวรรค์ 27 ชั้น แล้วยังมีการแสดงเชิดสิงโต และมังกร รวมทั้งพิธีรำถวายองค์ท้าวเวสสุวรรณทั้ง 2 ปาง ก่อนจะมีการประกอบพิธีเบิกเนตร เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปะวัตนะสูตรและปริตมงคลต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี

          หลังเสร็จสิ้นพิธี พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖ เจ้าอาวาสวัดลครทำ จะแจกแผ่นทองเหลืองท้าวเวสสุวรรณ ให้แก่ผู้ร่วมพิธีฟรี! เพื่อนำไปบูชาสักการะ

          นอกจากนี้ในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. จะมีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ที่จัดสร้างโดยวัดลครทำ นั่งปรกอธิษบานจิตโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ทางวัดจะเปิดให้บูชาวัตถุมงคลที่ปลุกเสกทันที

          ทั้งนี้ที่วัดยังมีโรงทานจากเหล่าผู้มีจิตศรัทธามาร่วมเปิดร้านให้รับประทานฟรี! จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน และเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-922-9236 พระมหาเทิดไทย กิตฺติเมธี เจ้าอาวาสวัดลครทำ

          สำหรับ วัดลครทำ นั้น เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖ เป็นเจ้าอาวาส

          โดยถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2394 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยนายบุญยัง นายโรงคณะละครนอกเป็นผู้สร้าง ละครในยุคนั้นมีคณะโด่งดัง 2 คณะคือ ละครในของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและละครนอกของนายบุญยัง นายบุญยังมีฐานะดีมาก และเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สร้างวัดนี้ขึ้น ชาวบ้านได้ช่วยกันตั้งชื่อวัดว่า “วัดลครทำ”

          วัดลครทำได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2513 ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2513 ในพิธีดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดลูกนิมิต

 

          ท้าวเวสสุวรรณ ตามความเชื่อและความศรัทธา เป็น ๑ ในท้าวทั้ง ๔ หรือ ท้าวจตุโลกบาล ที่ทำหน้าที่รักษาทิศทั้ง ๔ ในสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้ง ๗ ชั้น คือ ชั้นจาตุมหาราชิกาเทวโลก ที่แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน โดยท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ ปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย และเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง โดยประจำทิศเหนือ และยังมีเทพอื่นอีก ๓ องค์คือ ท้าววิรุฬหก ประจำทิศใต้ ท้าวธตรฐ ประจำทิศตะวันออก และท้าววิรูปักษ์ ประจำทิศตะวันตก

          ส่วนความเชื่อเรื่อง ปางจาตุมหาราชนั้น เชื่อกันว่าจะโดดเด่นในเรื่อง ปกปักษ์รักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากภัยอันตราย อุบัติเหตุ คนคิดร้าย ขณะที่ ปางมนุษย์ นิยมขอพรในเรื่องการดำเนินชีวิตที่ราบรื่น ทำสิ่งใดก็ไม่มีอุปสรรค

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox