Browsing Category:ปฏิทินงานประกวดพระ

ปฏิทินงานประกวดพระ

งานประกวดพระฯ “เดือนมกราคม” ปี 65

0 Comments
แป๋ว มรดกไทย / จ่าโกวิท แย้มวงษ์ / ณี สะพานใหม่ 15-16 ม.ค. 65 งานประกวดพระที่ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่ จัดโดย โชค อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ 5-6 ก.พ. 65 งานประกวดพระที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเดอะมอลล์ (The Mall) อ. เมือง จ. นครราชสีมา จัดโดย ศิลป์...
Continue reading
ปฏิทินงานประกวดพระ

ปฏิทินงานประกวดพระ เดือนมกราคม 2564

0 Comments
โดย จ่าโกวิท แย้มวงษ์23-24 ม.ค. 64 งานประกวดพระที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ(อาคารบี) เขตหลักสี่ กทม. จัดโดยคณะนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25 ประสานงานโดย ทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์ -รอรายการประกวดพระ- 30-31 ม.ค. 64 งานประกวดพระที่ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.อุตรดิตถ์ โดย โชค อุตรดิตถ์ ประธานบริหารสมาคมฯ-รอรายการประกวดพระ-
Continue reading
ปฏิทินงานประกวดพระ

ปฏิทินงานประกวดพระฯ เดือนธันวาคม

0 Comments
12-13 ธ.ค. 63  งานประกวดพระที่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัาภ์ จังหวัดลำพูน จัดโดย  เอส เชียงใหม่ ประธานบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขาลำพูนโหลดรายการคลิก
Continue reading
WordPress Image Lightbox