ปฏิทินงานประกวดพระ

ปฏิทินงานประกวดพระ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565

%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7-13

  •  23-24 ก.ค. 65 งานประกวดพระที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 ประสานงานโดย พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย, พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ, อ.ชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง, อ.สมาน คลองสาม
  •  6-7 ส.ค. 65 งานประกวดพระที่ ห้างโรบินสัน จ.เพชรบุรี จัดโดย เอกชัย อังกินันทน์ ประธานสมาคมผู้นิยม พระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดเพชรบุรี

  •  27-28 ส.ค. 65 งานประกวดพระที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ เชียงใหม่ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดเชียงใหม่
0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox