ข่าวประชาสัมพันธ์

วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคลาภเงินทอง “ล็อคเก็ต เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย” หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b9%81
วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคลาภเงินทอง “ล็อคเก็ต เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย“ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส  วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะนำปัจจัยสมทบทุน ซื้อโต๊ะเรียน เขียนหนังสือ มอบให้กับ พระสงฆ์  และ เด็กเยาวชน เพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน  
          ถือว่าเป็นรุ่นแรก ครั้งแรก จัดสร้างจำนวนจำกัด ปีนี้นับเป็นปีศุภวาระมงคล ที่ หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ เจริญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔ รอบ ๔๘ ปี จึงถือโอกาสมงคลนี้จะสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก “เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย“ เพื่อเป็นมงคลที่ระลึก ตลอดถึงเป็นอนุสรณ์ที่ อัญเขิญองค์ท่านมาประดิษฐานที่วัดครบรอบ ๑ ปี เพื่อให้คณะศิษย์มีไว้บูชาจะได้ โชคดี ประทานพร ให้ร่ำรวย แก่ศิษย์ ขอพรให้ทุกท่าน ร่ำรวยเงินทอง “เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย” เทพเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทอง เมื่อครั้งทำพิธี รับถวาย  ประกอบพิธีหล่อ มาจากเมืองจีน มาประดิษฐานที่ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา
          ปัจจุบันทรัพย์สินเงินทองมีความสำคัญยิ่ง เป็นหนึ่งในยอดปรารถนา 5 ประการ (เบญจพิธพร) ของคนจีน คือ ฮก ต.(ฝู 福 โชควาสนา) ลก ต.(ลู่ 禄 ยศศักดิ์) ซิ่ว ต. (โซ่ว 寿 อายุยืนแข็งแรง) ฮี่ ต.(สี่ 喜 ความสุข) และ ไช้ ต.(ไฉ 财 ความมั่งคั่ง) เทพผู้กำกับทรัพย์สินประทานความมั่งคั่งภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกไฉ่ซิ้ง (ไฉเสิน 财神) เป็นเทพที่คนนิยมเซ่นไหว้สูงสุดในเทศกาลตรุษจีน
          คำว่า ไช้ (ไฉ) เมื่อรวมกับคำว่า ซิ้ง ต. (เสิน) เสียงจะเปลี่ยนเป็นไฉ่ซิ้ง ต. (ไฉเสิน 财神) ไช้ (ไฉ) แปลว่า ทรัพย์สินเงินทอง ซิ้ง (เสิน) แปลว่า เทวดา ไฉ่ซิ้ง (ไฉเสิน) จึงหมายถึงเทพแห่งทรัพย์สินเงินทอง โดยปริยายหมายถึงเทพผู้ประทานความมั่งคั่งนั่นเอง
          ปฐมเหตุที่ดำริจัดสร้างวัตถุมงคล เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย รุ่น เทพจ้าวทรัพย์  หลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ด้วยประกอบด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์แห่งบุญ
         1.เพื่อเป็นการสร้างอนุสรณ์ ครบวาระ ๑ ปี ที่อัญเชิญองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย มาจากเมืองจีน แล้วอัญเชิญจาก ศาลเจ้าพ่อเสือ มาประดิษฐาน ที่วัดสุทธาวาสฯ
          2.เป็นมงคลโอกาส ในการสร้างวัตถุมงคลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๔ รอบ ๔๘ ปีเเห่งการสร้างบารมี หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย
          3.เพื่ออัญเชิญบารมี เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย มาช่วยอวยพรให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายที่มีศรัทธา เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ในการประกอบอาชีพ
          4.เพื่อนำปัจจัยจากการร่วมบุญ บูชาล็อคเก็ตนี้สมทบทุนในการ ซื้อโต๊ะเรียนหนังสือ สอบนักธรรมธรรมศึกษา ให้กับ พระภิกษุสามเณร
          5.วัตถุมงคลที่องค์ จะบรรจุด้วย อักขระเลขยันต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพุทธคุณด้าน ความร่ำรวย เงินทอง และ คำอวยพรภาษาจีน ว่า 恭喜发财 อ่านว่า กงสี่ฟาไฉ ซึ่งแปลว่า ขอให้ร่ำรวย และ บรรจุมวลสารศักดิ์เป็นมงคลอีกมากมาย
          6.ประกอบพิธีปลุกเสก เชิญบารมีท่านมาสถิตย์ อวยพรให้ผู้บูชา ทุกคนเจริญ ร่ำรวยสมปรารถนาด้วย โชคลาภ #เงินทอง ทรัพย์สมบัตินาๆนัปการ
           กำหนดการ เปิดจอง ล็อคเก็ต เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย รุ่น เทพจ้าวทรัพย์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปรับวัตถุมงคล วันที่ 30 มิถุนายน เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดสุทธาวาส วิปัสสนา 099-796-2464, 096-896-4549, 062-358-5574
0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox