Uncategorized

เสาร์ ๕ มหามงคล ๒๕๖๓ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เสาร์ ๕ มหามงคล

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%95-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%96%e0%b9%93-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa

          เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ วัดสุทธาวาสวิปัสสนา พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเสาร์ ๕ มหามงคล ๒๕๖๓ มหามงคลฤกษ์ ดิถี เวลา ๑๕.๑๙ น. โอมคุรุเทวะนะมามิ ฯ….ครูตำรับและครูตำรา ครูเวทย์มนต์ดลคาถา ครูนะโมกอขอ และกอกา ฯลฯ ประกอบพิธีบูชาครู ถวายเครื่องสังเวย แล บวงสรวงเชิญ เทพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุกขเทวดา อันมี พระเทวเถร เทพยาดาผู้สถิตย์รักษาขอบขัณฑสีมาวัดสุทธาวาส วิปัสสนา เป็นต้นเป็นประธาน ผู้เป็นใหญ่ แล พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่า เจ้าเขา เทพยุดาทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน ๑๔ ชั้นบาล เชิญมาสถิตย์สโมสรประชุมกัน ณ โรงปรัมพิธีราชวัตรฉัตรธง ณ อุโบสถมหาอุตม์ อันเป็นสถานที่ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เสาร์ ๕ มหามงคล

 

อันประกอบด้วย
พระกริ่งเสาร์ ๕
เหรียญกรรมฐาน เสาร์ ๕
เหรียญกันภัย เสาร์ ๕
เครื่องราง แพะ เสาร์ ๕
มวลสารผงว่าน สร้างลูกอมพระเจ้าห้ามโรค
พิธีเททองหล่อ พระกลีบบัวหลวง เสาร์ ๕

          ในการนี้กระทำพิธีกรรมโดย พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี หรือที่ศรัทธาสาธุชนเรียกขานนามว่า “พระครูบาสุรินทร์” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส วิปัสสนา องค์เจ้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระเถราจารย์ผู้เป็นศิษย์ที่ได้รับการสืบทอดตำรับตำราสรรพวิชาจาก หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย โดยตรง และ พระเกจิคณาจารย์ทรงวิทยาคมอีกหลายรูป

          ประกอบพิธีประกอบพิธีบูชาครู ถวายเครื่องสังเวย แล เครื่องบวงสรวงตามตำรับตำรานักสิทธิวิทยาคม เพื่อความอุดมสมบูรณ์พร้อมเสร็จ แห่งปฐมบทภาคพิธีกรรม ก่อนที่จะเริ่มพุทธาภิเษก

 

          วันเสาร์ ๕  โบราณกาล ถือเป็น “วันแรง“ และ “เป็นวันแข็ง“ ในตำราโหราศาสตร์ เชื่อว่า ดาวเสาร์ เป็น ดาว แห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก บุคคลที่เกิดในวันเสาร์ จะมี “เทพพระเสาร์ “ พิทักษ์ คุ้มครองและรักษา

          โบราณาจารย์ ถือ วันเสาร์ ๕ เป็น วันแข็ง วันแรง เป็นกาลสมบัติ ที่เหมาะสมยิ่ง แห่งการประกอบ ปลุกเสกเลขยันต์ เครื่องรางของขลัง หรือ พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในวันเสาร์ ๕ จะบังเกิดเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด ปลอดภัย เมตตามหานิยม มากกว่าวันปกติ ถือว่าเป็นวันธงไชย เป็นฤกษ์งามยามดี มีดาวบนท้องฟ้าโคจรในตำแหน่งที่สวยงาม เป็นวันที่ควรจะได้มีกิจกรรมอันเป็นมหามงคลยิ่ง

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox