เก็บข่าว...เล่าเรื่อง

พิธียกพระเกตุพระพุทธไสยาสน์และอัญเชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษาประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์ ณ วัดถ้ำเขาวง

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%84%e0%b8%aa

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คุณนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส, คุณนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คุณธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, คุณศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์, คุณวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, พลเรือเอก ดร.ปรีชาญจามเจริญ ประธานกฤษฎีกา อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมพิธียกพระเกตุและอัญเชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษาประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์ ณ วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

          การจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ในครั้งนี้นั้น มีคุณนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการดำเนินการจีดสร้าง โดยได้รับการออกแบบโดยช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ส่งผลให้พุทธลักษณะของพระพุทธไสยาสน์ มีศิลปะแบบร่วมสมัยผสมผสานกับศิลปะสุโขทัย ซึ่งเป็นปางโปรดอสุรินทราหู ลักษณะขององค์พระเป็นองค์ทองเหลือง มีความยาว 21 เมตร ซึ่งได้กำหนดการหล่อถคง 12 วาระ โดยเริ่มวาระที่หนึ่งตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 จวบจนปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว

          สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงได้ประทานถวายชื่อพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ว่า “พระพุทธอุทัยธรรมพินิต” (พะ-พุด-ทะ-อุ-ทัย-ทำ-มะ-พิ-นิด) แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ประทานธรรมอันเป็นแสงสว่างในโลก ประกอบกับปี 2567 ที่เป็นปีมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา จังหวัดอุทัยธานีและวัดถ้ำเขาวง ได้เสนอโครงการก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับบนป้ายโครงการก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์ด้วยแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก : พลเรือเอก ดร.ปรีชาญจามเจริญ ประธานกฤษฎีกา อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox