จ่าโกเก็บข่าว

วัดตะเคียน นนทบุรี นิมนต์หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง
เสกพระคาถาสะกดวิญญาณ เป่ามนต์โลงใหม่ไล่สัมพเวสี
ส่วนโลงเก่าถวายวัดราษฎร์ประคองธรรม ช่วยเหลือศพผู้ยากไร้

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95
วัดตะเคียน นนทบุรี นิมนต์หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้างเสกพระคาถาสะกดวิญญาณ เป่ามนต์โลงใหม่ไล่สัมพเวสี ส่วนโลงเก่าถวายวัดราษฎร์ประคองธรรม ช่วยเหลือศพผู้ยากไร้
 โดย…….จ่าโกวิท แย้มวงษ์
        โลงศพที่ใช้ในพิธีสะเคราะห์นอนโลง วัดตะเคียน นนทบุรี 1 ปีเปลี่ยน 1 ครั้ง วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 07.09 น. ท่านพระครูธรรมธร สงบ กิตติญาโณ,ดร. เจ้าคณะตำบลบางขุนกอง เจ้าอาวาสวัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้ประกอบพิธีสละโลงเก่า เปลี่ยนโลงใหม่ หลังจากที่ใช้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์นอนโลงให้กับสาธุชนที่เคราะห์หามยามร้าย ดวงชะตาไม่ดี มาเป็นเวลา 1 ปี โดยมีโลงเล็ก 25 โลง และโรงใหญ่โรงนอนคู่ 1 โลง รวม 26 โลง
         โดยกราบนิมนต์ พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) เจ้าอาวาสวัดหูช้าง นนทบุรี(ศิษย์หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง) ที่มีเวทย์มนต์เข้มขลัง มาทำพิธีลงคาถาอาคมสะกดวิญญาณชั่วร้าย โดยมี พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร ป.ธ.๙, ผศ. ดร.) รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี เฮียอ้วน คุณบุญลือ เอี่ยมกระจ่าง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป ประกอบด้วย
1.พระครูกิตติวิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม
2.พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ป.ธ. ๙ รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัดอุบลวนาราม
3.พระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าคณะตำบลมหาสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์
4.พระครูนนทกิจโกศล (พระครู ดร.สิริชัย สิริไชโย) เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย เจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิต
5.พระครูธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเอนกดิษฐาราม
6.พระครูอุทุมพรกิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดโมลี นนทบุรี
7.พระครูศิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร นนทบุรี
8.พระมหาอานนท์ จนฺทวํโส เจ้าอาวาสวัดบางนา
9.พระครูโสภณปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดศรีประวัติ
         หลังจากถวายภัตตาหารเช้าเสร็จแล้ว พระครูสุวรรณโชติวุฒิ หรือ หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง ได้ทำพิธี เบิกโรงเจิมโรง ด้วยมีดหมอลงอาคมของหลวงปู่แย้ม ที่ท่านได้เคยใช้เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ ใช้สับโลงเพื่อข่มวิญญาณชั่วร้ายและไล่สิ่งอัปมงคลทุกโรง พร้อมบริกรรมพระคาถากำกับ สำทับด้วยน้ำพระพุทธมนต์อันทรงฤทธิ์ เพื่อป้องกันภูตผีปีศาจที่จะเข้ามาสิงสถิตอยู่ในโรงทุกโรง ฉะนั้นในช่วงสิ้นปีของทุกปี ที่วัดตะเคียน นนทบุรี ได้ทำพิธีสละโลง ถอนลงเก่า เปลี่ยนลงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ที่มาทำพิธีสะเดาะเคราะห์นอนโลง
          ในปี พ.ศ. 2567 นี้มีท่านผู้ใจบุญร่วมบริจาคทรัพย์ซื้อโรงใหม่หลายท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. คุณเสาร์ ทวีสุข 6,500 บาท และคุณบุญลือ เอี่ยมกระจ่าง 6,500 บาท รวม 13,000 บาท(โรงใหญ่) 2. คุณปุณญวัฒศ์ ศิริเลิศเมฆาสกุล 6,500 บาท 3. SHAO LZ JUN 6,500 บาท 4. คูณบานเย็น ชานนรา 6,500 บาท 5. คุณวิภาวี พันธุ์ศุภถาวร, คุณกฤศญา สุวรรณชาตรี 6,500 บาท 6. พ่อผล แม่สงบ อ่ำแตง 6,500 บาท 7. คุณกานดา ต่ายคำ และครอบครัว 6,500 บาท 8. คุณอภิชัย คุณสุพรรษา คุณกำไล อิ่มอารมณ์ และครอบครัว 6,500 บาท 9. คุณสำรวย ว่าที่ร้อยตรี จตุพร แก้วไสปาน และครอบครัวมีจันทร์ 6,500 บาท 10. คุณทรงพล คุณสุจิตตา ปัญจมาโนชญ์ 6,500 บาท 11. คุณวรมาศ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ 6,500 บาท 12. คุณประภา ขันทีโมกข์ และครอบครัว 6,500 บาท 13. คุณนรินทร์ คุณพยุพร สุอังคะวาทิน 6,500 บาท 14. พระบัณฑิต จิตรรัก 6,500 บาท 15. นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร จ่าโกวิท คุณสุชาดา แย้มวงษ์ และครอบครัว 6,500 บาท 16. ร้านแว่นตา วัดตะเคียน 6,500 บาท 17. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 6,500 บาท 18. BAI gemming 6,500 บาท 19. คุณยุพิน กิติสุภรณ์พันธ์ และน้องๆ 6,500 บาท 20. คนธัญอินทร์ จักรินสุขเจริญ คุณนวรัตน์ เอี่ยมสำอาง และครอบครัว 6,500 บาท 21. คุณวิศิษฐ์ วิชัยดิษฐ์ คุณอุบลรัตน์ กำพลชัยเดช และครอบครัว 6,500 บาท 22. ร้านแม่สมศรี ข้าวแกงโบราณ 6,500 บาท 23. คุณเปรมใจ นพประเสริฐ 6,500 บาท 24 คุณเลิศพงษ์ ทองวัฒนะไพลิน คุณกัญญา ชลวิวัฒน์จินดา 6,500 บาท 25.คุณวนิดา เต่าทอง, คุณภูริศร์ รามสูตร และครอบครัว 6,500 บาท 26.คุณบุญลือ เอี่ยมกระจ่าง, คุณเสาร์ ทวีสุข 7,000 บาท
         การนอนโลง คือ การที่เอาร่างกายของเราลงไปนอนในโลงศพ(โลงใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้มาก่อน) เพื่อให้รับรู้ ถึงความไม่เที่ยงของสังขาร ไม่ใช่ตัวตนของเรา ทั้งทรัพย์สมบัติของเราทั้งหลาย จะเหลืออยู่แต่ทรัพย์ภายในอันเป็นบุญและบาปเท่านั้น ที่เป็นของของเราอย่างแท้จริง ที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ
          พิธีการนอนโลงศพสะเดาะเคราะห์ ของวัดตะเคียน จะใช้เวลาแต่ละครั้งประมาณ 10 นาที โดยพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน 2-4 รูป จะสวดบังสุกุลตายให้กับผู้ที่นอนในโลงศพที่หันหัวไปทิศตะวันตก และสวดบังสุกุลเป็น ให้ในตอนที่หันหัวมาทางทิศตะวันออก เสร็จแล้ว พระท่านจะให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล
          ส่วนโลงเก่าที่วัดตะเคียนไม่ใช้แล้วท่าน พระครูธรรมธรสงบ ได้ถวายให้แก่ พระครูกิตติวิริยาภรณ์(วิทยา มหาวีโร นธ.เอก, ป.บส., พธ.บ.) เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ศพผู้ยากไร้ในโอกาสต่อไป ท่านที่ต้องการร่วมทำบุญ สอบถามได้ที่ วัดตะเคียน 02-959 1851, คุณโส วัดตะเคียน 062-792-9856
0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox