ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๘ ธันวาคม วัดนาคกลางวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นปฏิบัติบูชา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ครบ ๒๕๖ ปี

%e0%b9%92%e0%b9%98-%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a7

          วัดนาคกลางวรวิหาร ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ครบ ๒๕๖ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ศาลาสุธรรมภาวนา ศาลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดนาคกลางวรวิหาร ซอยอิสรภาพ 42 แยก 5 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๖.๓๙ น. ถวายเครื่องราชสักการะ ถวาย เป็นอามิสบูชาเวลา ๐๗.๓๙ น. เจ้าคุณพระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร นำญาติโยม เจริญพระพุทธมนต์ พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มหาสมัยสูตร ฯลฯ แล้วเจริญจิตภาวนา เจริญพระกรรมฐาน ถวายเป็นปฏิบัติบูชา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัด ฯ โทร. 061-5924815

          วัดนาคกลางวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร อยู่ไม่ไกลจากพระราชวังเดิม ปัจจุบันมีพระปริยัติวโรปการ (ดำเนิน จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่เดิมบริเวณนี้มี 3 วัด คือ วัดนาค (ปัจจุบันคือวัดพระยาทำวรวิหาร) วัดกลาง (ปัจจุบันคือวัดนาคกลางวรวิหาร) และวัดน้อย (ปัจจุบันคือที่ตั้งโรงเรียนทวีธาภิเศก และเคหสถานที่เช่าปลูกอาศัย) วัดทั้งสามได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี มีบันทึกไว้ว่า พระสนมในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มาสร้างพระวิหารหรือโบสถ์น้อย จนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีกรณีรวมชื่อวัด วัดนาค ให้ชื่อใหม่ว่า วัดพระยาทำ โดยเอาชื่อเดิมมารวมเข้ากับ วัดกลางและวัดน้อย ได้ชื่อใหม่ว่า วัดนาคกลาง เมื่อ พ.ศ. 2323 ในสมัยรัชกาลที่ 1 วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2357

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox