เก็บข่าว...เล่าเรื่อง

อ.อั้ง เมืองชล ร่วมกับ ชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย
ทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดโพนขวาว บ้านโพนขวาว ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร

%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%8a%e0%b8%a1

          วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อ.อั้ง เมืองชล) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, ประธานชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทย, คุณณรงค์ชัยไทยธีระเสถียร, คุณกำแหง ศรธนะรัตน์, พ.อ.อ.โกวิท-คุณสุชาดา แย้มวงษ์, คุณชัย อำนาจเจริญ, คุณบอย อติพงษ์ กุดชุม และคณะ นำผ้ากฐินไปทอดถวาย ณ วัดบ้านโพนขวาว ตำบลขั้นใดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร ได้ปัจจัยเข้าวัดรวมทั้งสิ้น 339,463.99 บาท

          รายนามผู้ร่วมบริจาค ดังนี้… คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั้ง เมืองชล) และครอบครัว 100,000 บาท, ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่องไทย 20,000 บาท, นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร พ.อ.อ.โกวิท-นางสุชาดา แย้มวงษ์ 5,000 บาท, ผู้ร่วมทำบุญหน้าสำนักงานนิตยสารพระเครื่องอภินิหาร 2,000 บาท, พ่อวงษ์-แม่ไสว แย้มวงษ์ 1,000 บาท , พลตรีธีรวิทย์-คุณครูพนิดา เจริญศิลป์ 1,000 บาท, คุณวีระชัย-คุณเกษร แสงใสแก้ว 1,000 บาท, คุณศสุมา-คุณศักดิ์ชัย-ด.ช.ณษห (แน่นอน) เฮงหลี แย้มวงษ์ 1,000 บาท, เป็ด เมืองนนท์ 1,000 บาท, คุณกรินทร์-คุณศิริพร แย้มวงษ์ 500 บาท, คุณแม่สังเวียน-คุณสมศักดิ์-ด.ญ.เพ็ญไมตรี กันยะวงษ์หา 500 บาท, คุณวันดี 1,000 บาท, สุพิชชา วรแสง- ชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิช 1,300 บาท, ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000 บาท, คุณชนิสา ชลทานนท์, คุณชุติมา มานะกอบการ, คุณภารดี มานะกอบการ 500 บาท, คุณชาญ-คุณสมศรี ชลทานนท์, คุณมานพ มานะกอบการ 500 บาท,
คุณธัญวรรณ ชลทานนท์ 500 บาท, คุณพงศวัฒน์ฯ 336 บาท, คุณบอย อติพล บุญพงศ์ 3,000 บาท, คุณชัย อำนาจเจริญ 5,000 บาท ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

          ทั้งนี้วันสุกดิบจ่าโกวิท แย้มวงษ์, คุณสุชาดา แย้มวงษ์ ร่วมฟังพระสวดมนต์เย็นรับ องค์กฐิน  ณ วัดบ้านโพนขวาว ต.ขั้นใดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธรก่อนจะมีการทอดกฐินถวาย โดยมี คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อ.อั้ง เมืองชล) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย เป็นประธานทอดกฐิน พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประธานชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย คุณสุชา แย้มวงษ์ ผู้จัดการนิตยสารพระเครื่องอนิหาร พร้อมด้วยผู้ร่วมสายบุญพร้อมผู้ร่วมบุญ คุณณรงค์ชัย ไทยธีระเสถียร, คุณกำแพง ศรธนรัตน์, คุณชัย อำนาจเจริญ, คุณบอย กุดชุม และชาวบ้านโพนขวาว ร่วมทอดกฐินถวาย พระอาจารย์สวาท เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนขวาว จ.ยโสธร

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox