จ่าโกเก็บข่าว

12-13-14 ธันวา วัดตะเคียน นนทบุรี มีงานมหามงคล ทำบุญอุทิศกุศลถวายหลวงปู่แย้ม ละสังขารครบ 9 ปี พิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระครูธรรมธรสงบ

12-13-14-%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3

          วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30 น. คณะศิษย์วัดตะเคียน และผู้เคารพนับถือ ร่วมแห่ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พธ.ด.) ดร. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มอบโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แด่ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ เจ้าคณะตำบลบางขุนกอง เจ้าอาวาสวัดตะเคียน จ.นนทบุรี โดยมี พ่อค้าแม่ค้าตลาดน้ำวัดตะเคียนและญาติโยมร่วมแสดงความยินดี จัดขบวนแห่ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.ให้ พระครูธรรมธรสงบ กิตติญาโณ ดร. เริ่มต้นจาก วัดบางอ้อยช้าง ต.บางศรีเมือง โดยมี พระอุดมสิทธินายก(กำพล คุณงฺกโร น.ธ.เอก, ป.ธ.9 ,ผศ.ดร.) รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง ร่วมแสดงความยินดีประกอบพิธีมอบเป็นเกียรติประวัติในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี แห่มายังมณฑลพิธี วัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยใช้ขบวนรถแห่จากวัดบางอ้อช้าง  มาถึงปากทางเข้าวัดตะเคียน แล้วจัดริ้วขบวนแห่เดินเท้า ถึงมณฑลพิธีวัดตะเคียน จากนั้นคณะศิษย์และญาติโยม เข้ามุทิตาสักการะร่วมแสดงความยินดี

          วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566  เวลา 13.00-16.00 น. พระสงฆ์รับทักษินณานุปทาน ทำบุญอุทิศถวาย พระครูปิยนนทคุณ (หลวงปู่แย้ม ปิยวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียน ที่ท่านได้ละสังขารครบ 9 ปี วัดตะเคียน และคณะศิษย์พร้อมด้วย พ่อค้าแม้ค้า ตลาดน้ำวัดตะเคียน ร่วมจัดงาน โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรมุนี (เจ้าคุณเชิด จิตฺตคุตฺโต น.ธ.เอก, ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 เป็นประธาน พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ 20 รูป สวดพระพุทธมนต์, สวดทักษิณานุปทาน มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระอุดมสิทธินายก(กำพล คุณงฺกโร น.ธ.เอก, ป.ธ.9 ,ผศ.ดร.) รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวดมอญ กลางคืน ร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุค คณะ ส.หาดสวรรค์ จากเพชรบุรี

          วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566  เวลา 10.30 น. งานฉลองปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดีแก่พระศาสนา แด่ พระครูธรรมธรสงบ กิตติญาโณ เจ้าคณะตำบลบางขุนกอง เจ้าอาวาสวัดตะเคียน จ.นนทบุรี  โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรนันทาภรณ์ (ไสว สุขวโร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธาน พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ พระสังฆาธิการ  20 รูป เจริญพระพุทธมนต์, พระสงฆ์ สวดทักษิณานุปทาน ณ มณฑลพิธี วัดตะเคียน

          เวลา 11.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 60 รูป ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เสร็จแล้ว พระครูธรรมธรสงบ กิตติญาโณ ดร.  มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท(สองหมื่นบาท) ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์  2.โรงเรียนวัดอุบลวนาราม  3.โรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง  4.โรงเรียนวัดโคนอน  5.โรงเรียนวัดสุนทร  6.โรงเรียนวัดโบสถ์บน และได้มอบเงินให้กับ  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นนทบุรี จำนวน 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาท) จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ 20 รูป สวดพระพุทธมนต์ และอีก  20 รูป รับทักษิณานุปทาน เวลา 17.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1  กัณฑ์ พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ทำบุญอุทิศถวายหลวงปู่แย้ม ปราณี ครบรอบมรณะกาล  9  ปี กลางคืน มีมหรสพสมโภชน์ บันเทิง ร่วมสนุกกับอภิมหารำวงย้อนยุค คณะ  PS & CC คอมโบ้ 

ท่านที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญ สอบถามได้ที่ วัดตะเคียน 02-595-1851, คุณโส วัดตะเคียน 062-792-9856

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox