จ่าโกเก็บข่าว

พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระครูสมุห์บุญธรรม รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญรุ่นเจ้าสัวบารมีแสนล้าน และถวายกฐินที่พักสงฆ์พุทธอุทยานนครวัดธรรมสถาน

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a9%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะศิษย์ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานนครวัดธรรมสถาน จัดพิธีบวงสรวงองค์พระนเรศวรมหาราช พร้อมจัดพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระครูสมุห์บุญธรรม (กตธมฺโม) รุ่นแรก เลื่อนสมณศักดิ์ เศรษฐีเจ้าสัว “เลื่อนแล้วเลื่อนอีก ดีแล้วดีอีก รวยแล้วรวยอีก”, รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, เหรียญรุ่นเจ้าสัวบารมีแสนล้าน ศ.ว.ร. และจัดพิธีทอดกฐิน ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานนครวัดธรรมสถาน บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี พระเดชพระคุณพระบูรพาคราจารย์ (น้อม วรนินฺโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธรรมยุต) วัดป่าบ้านโง้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลตรี หม่อมราชวงศ์ ดร.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         มีพระเกจิคณาจารย์ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ดังนี้ พระเดชพระคุณพระบูรพาคณาจารย์ (น้อม วรนินฺโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธรรมยุต) วัดป่าบ้านโง้ง, พระครูอรรคธรรมวงศ์ (หลวงพ่ออำนาจ อคฺควงํโส) วัดป่าอรัญวาสี เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว (ธรรมยุต), พระครูวิมลปัญญานุยุต รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว (ธรรมยุต) วัดเขาลาน, พระครูวินิตปัญญาคุณ (หลวงปู่เฉลิม ผลปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพวงนิมิต เจ้าคณะตำบลเขาสามสิบ, พระครูปลัดสมศักดิ์ (หลวงพ่อรวย กตฺตสาโร) วัดป่ามหาลาภบุญยาแสงวนาราม, พระปลัดทวี ปญฺญาวุโธ ประธานที่พักสงฆ์เขาย้อยผาแดง, พระอาจารย์นำชัย โชติรโต ประธานที่พักสงฆ์แม่ย่าซอม, พระครูสมุห์บุญธรรม กตธมฺโม ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานนครวัด ธรรมสถาน, พระครูใบฎีกา พรชัย อุปสโม วัดทับทิมสยาม ๐๕ โดยมี พราหมณ์เศรษฐยุทธ เป็นพราหมณ์ในพิธีบวงสรวง

     ทั้งนี้สำหรับพิธีทอดกฐิน มีทางคณะศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินด้วยกันหลายสาย อาทิ พลตรี หม่อมราชวงศ์ ดร.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษามุลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ประธานที่ปรึกษาชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา, คุณกฤตพล ศรีวสงศ์ราช ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิตามรอยพ่อ, คุณกาญจนา เงินงาม, ดร.ฐิติ ชัยนาม ประธานโครงการสี่เสาหลัก, คุณธินิศร ทางทอง, อาท น่านนคร, มะลิไข่เจียว, โอ้ย จอมทอง ร่วมกันทอดองค์กฐินถวาย ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทธยานนครวัดธรรมสถาน ได้ยอดกฐินปี 2566 นี้ รวมทั้งสิ้น 301,506 บาท (สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยหกบาทถ้วน)

 

0 Comments
ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox