จ่าโกเก็บข่าว

วัดตะเคียน นนทบุรี เททองหล่อพระประจำวันเกิด และหล่อตะกรุดย้อนยุค

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.09 น. พระครูธรรมธร สงบ กิตฺติญาโณ เจ้าคณะตำบลบางขุนกอง เจ้าอาวาสวัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระปางประจำวัน 2 องค์ ได้แก่ พระปางประจำวันพฤหัสบดีประจำวันเกิดหลวงปู่แย้ม 1 องค์ และพระปางประจำวันจันทร์ประจำวันเกิดพระครูธรรมธรสงบ 1 องค์ และหล่อตะกรุดหล่อย้อนยุค เพื่อสมนาคุณแก่ผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

          พิธีเทททองหล่อในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรนันทาภรณ์ (หลวงพ่อเจ้าคุณไสว สุขวโร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธานเททองและนั่งปรกอธิษฐานจิต โดยมีพระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตประกอบด้วย
1.พระเทพวชิรนันทาภรณ์ (หลวงพ่อไสว สุขวโร) วัดบัวขวัญพระอารามหลวง
2.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ(พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่พระอารามหลวง
3.พระราชพัฒนากร(หลวงพ่อสมชาย ฉนฺทสโร) วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพฯ
4.พระมงคลวโวปการ(ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) วัดชินวรารามวรวิหาร ปทุมธานี
5.พระครูสุทธิกิจโกศล(หลวงพ่อเดี่ยว สุวโจ) วัดสะพานสูง นนทบุรี
6.พระครูกิตตินนทคุณ(หลวงพ่อตุ๊ก ฐิติคุโณ) วัดบางจาก นนทบุรี
7.พระครูกิตติวิริยาภรณ์(วิทยา มหาวีโร) วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี

          พระอุดมสิทธินายก(กำพล คุณงฺกโร ผศ.ดร.) รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างพระครูนนทกิจโกศล (หลวงพ่อช้างสิริชัย สิริชโย ดร.) เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย เจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิต พร้อมพระสังฆาธิรวม 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัจนสูตร

          ทางวัดตะเคียนได้กำหนดงานทอดกฐินสามัคคีของวัดตะเคียน ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งทางวัดตะเคียนได้สมนาคุณแก่ผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ด้วยตะกรุดย้อนยุคที่ได้ทำพิธีเททองดังกล่าวมี 3 เนื้อด้วยกันคือ 1.เนื้อทองเหลือง 2.เนื้อทองแดง 3.เนื้ออัลปาก้า ขณะนี้ทางวัดตะเคียนกำลังเปิดให้ร่วมสั่งจองทำบุญทอดกฐินได้ที่วัดทุกวัน มีรายละเอียดดังนี้…

          ประธานทอดกฐิน ทำบุญ 1,000 บาท จะได้รับตะกรุดหล่อย้อนยุคเนื้อทองเหลือง 1 ดอก, เนื้อทองแดง 1 ดอก, เนื้ออัลปาก้า 1 ดอก และจะได้รับของที่ระลึกเป็นเสือปืนแตกเนื้อทองเหลือง 1 ตน และเนื้อทองแดง 1 ตน
รองประธานทอดกฐิน ทำบุญ 500 บาท จะได้รับตะกรุดหล่อย้อนยุค เนื้อทองเหลือง 1 ดอก, เนื้อทองแดง 1 ดอก รับของสมนาคุณ เสือปืนแตกเนื้ออัลปาก้า 1 ตน
กรรมการทอดกฐิน ทำบุญ 100 บาท จะได้รับตะกรุดหล่อเนื้อทองเหลือง 1 ดอก รับของสมนาคุณ เหรียญหลวงปู่แย้ม 1 เหรียญ

          ท่านที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี 66 สั่งจองตะกรุดหล่อย้อนยุค ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ วัดตะเคียน ทุกวัน  กำหนดรับตะกรุดที่สั่งจองได้ตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดตะเคียน 02-595 1851 หรือที่ คุณโส วัดตะเคียน 062-792-9856
จ่าโกวิท แย้มวงษ์ ข่าว ภาพ

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox