เก็บข่าว...เล่าเรื่อง

อ.ต้อย เมืองนนท์ พร้อมครอบครัว ทำบุญถวายเพลพระเถราจารย์ ณ ที่บ้านบ้านย่านกระทุ่มล้ม

%e0%b8%ad-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. คุณพิศาล เตชะวิภาค(อ.ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คุณพรทิพย์(แม่แหมว) เตชะวิภาค ภรรยา, คุณยุทธภูมิ เตชะวิภาค (ต้น เมืองนนท์) และครอบครัว อาราธนานิมนต์พระมหาเถร

         ประกอบด้วย…1. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ น.ธ.เอก. ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถร สมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร… 2. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศษ.บ.,ศษ.ม.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร… 3. พระธรรมวชิรดิลก (แสงทอง อริยเมธี) รองเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร… 4. พระราชวชิรนายก (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕) วัดนางนองวรวิหาร, รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร… 5. พระราชวชิรโกศล (ภานุพงษ์ สมณจิตฺโต น.ธ.เอก, ป.ธ.๔) เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร… 6. พระภาวนาวชิรมงคล วิ.(สมพร ฐิตธมฺโม น.ธ.เอก, ป.ธ.๕) รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ ลพบุรี… 7. พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ. (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม(วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม… 8. พระปริยัติวชิราลังการ (เฉลิมพล โฆสนาโม ป.ธ.๗) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร วิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร… 9. พระครูสรภัญญ์พิสุทธิ์(รุ่งแสง ฐิติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม กรุงเทพมหานคร ฉันภัตตาหารเพล ณ บ้านย่านกระทุ่มล้ม พุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

          ซึ่งในวันนี้ มีคนในแวดวงการเมือง และแวดวงพระเครื่อง เดินทางมาร่วมทำบุญมากมาย อาทิ คุณปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี, คุณศิลป์ เมืองทอง ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัดตอนบน, คุณสิทธิ์ อุบล ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จังหวัดอุบลราชธานี, คุณหนุ่ม ใบทอง ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จังหวัดสุโขทัย, คุณชัย อำนาจเจริญ ประะานกรรมการบริหารสมาคมฯ จังหวัดอำนาจเจริญ, พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประธานชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เจ้าของนิตยสารพระเครื่องอภินิหาร, คุณธงชัย ภู่บุญ, เป็ด เมืองนนท์, ตุ่น นากาตะ, บอล คำแคน ขอนแก่น, บอย อติพล กุดชุม ฯลฯ
//ทีมข่าวนิตยสารพระเครื่องอภินิหาร รายงาน

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox