จ่าโกเก็บข่าว

พิธีพุทธาภิเษก เหรียญจริญพรสมปรารถนา พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ศิษย์น้อมถวายปัจจัย 1 ล้าน 2 แสนบาท

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a9%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%a3

         เมื่อวันที่ 13 พ.ค.66 คณะศิษย์พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ นำโดย บอล คำแคน ขอนแก่น และ มาร์ช วัดป่าวังน้ำเย็น ประธานจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น “เจริญพรสมปรารถนา” จัดพิธีบวงสรวง และพุทธาภิเษก เหรียญรุ่น “เจริญพรสมปรารถนา” ขึ้น ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

          โดยในวันนี้ได้รับความเมตตาจาก พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจุดเทียนชัย พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จ.มหาสารคาม เป็นประธานดับเทียนชัย คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์, หลวงปู่บุญมา กตปุญโญ (หลวงปู่เจ) วัดป่าวิเวกธรรม จ.กาฬสินธุ์, พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุทธสีโล) วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา, พระครูสิริธรรมโกวิท (หลวงพ่อสายทอง สิริธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง วัดดอนเกลือ จ.ร้อยเอ็ด, พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญฺญพโล) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย(ธ) วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา จ.มหาสารคาม, พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จ.มหาสารคาม และพระครูปลัดอนุสรณ์ ปภสฺสโร (พระอาจารย์ต้อม ปภสฺสโร) วัดท่าแสบง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก

          สำหรับเหรียญรุ่น “เจริญพรสมปรารถนา” นี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จ.มหาสารคาม อนุญาตให้จัดสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยถวายให้กับวัดป่าวังน้ำเย็น ซึ่่งในวันนี้ทางคณะผู้จัดสร้าง บอล คำแคน ขอนแก่น, มาร์ช วังน้ำเย็น, บอม สารคาม พร้อมทั้งคุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้พร้อมใจกันถวายทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยมีผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องหลายท่าน อาทิ คุณวุฒิ ทีโอที อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, คุณศิลป์ เมืองทอง ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด, คุณสิทธิ์ อุบล ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จังหวัดอุบลราชธานี, คุณชัย อำนาจเจริญ  ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จังหวัดอำนาจเจริญ, คุณฉัตร บ้านดุง, คุณเป็ด เมืองนนท์, พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประธานชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ประชาสัมพันธ์สมาคมนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เจ้าของนิตยสารพระเครื่องอภินิหาร และคุณยุทธ ภูเก็ต ร่วมอนุโมทนาบุญ

          ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ทางผู้จัดสร้างได้ทำการทำลายบล็อกเหรียญรุ่น “เจริญพรสมปรารถนา” โดยมีสื่อร่วมเป็นสักขีพยาน และแจกเหรียญเพื่อเป็นทานบารมีให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน
—————
ตั้ม-จุ๋ม อภินิหาร //รายงาน ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox