เก็บข่าว...เล่าเรื่อง

ชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ครบ 70 ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย)

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประธานชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย พร้อมด้วย คุณศสุมา แย้มวงษ์ เลขาชมรมฯ เป็นตัวแทนเข้าถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ครบ 70 ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คนกลาง ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox