สังคมวงการพระ

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมชาววงการพระ รวมอาลัย โก้ เมืองนนท์

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-51
           เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. คุณพิศาล เตชะวิภาค(อาจารย์ ต้อย เมืองนนท์) ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เป็นประธานต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสิทธินนท์ ผลภาษี(โก้ เมืองนนท์ ) ณ ฌาปนสถาน วัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี
          โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล และจุดไฟประชุมเพลิง, พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เป็นรองประธานทอดผ้าบังสุกุล พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านที่ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล เป็นการอุทิศบุญกุศลแด่ผู้วายชนม์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร(อั้ง เมืองชล), พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ, พลอากาศโท ฐากูร นาครทรรพ, พลอากาศโท สมพร แต้พานิช, คุณอำนาจ เรืองสำราญ(โก๊ะ ท่าทราย), พลตรี นันทบูล อินทุภูติ, นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ไพบูลย์ รุ่งเรืองศรี, นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง, คุณภควัต สุทธิประภา(อ.โก๋ ริเวอร์), พลโท ประธาน ทองขุนนา, พลตำรวจตรี วัฒนา วงศ์จันทร์, พันเอก ดร.นนท์ ชูตินันท์, คุณสนิท นวลละออ, พันเอก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ, พลอากาศตรี ตะวัน นาครทรรพ, สส.การุณ โหสกุล, พลโท เกรียงชัย สุวรรณทัต, ผศ.ดร.ศรัณย์กร โชติวิทรรศน์, พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล
            ซึ่งในงานประชุมเพลิงสลายร่าง โก้ เมืองนนท์ ในครั้งนี้ มีบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย และเพื่อนๆ ในแวดวงพระเครื่องไปร่วมไว้อาลัย และร่วมส่งดวงวิญญาณ โก้ เมืองนนท์ ไปสู่ภพภูมิที่ดีกันอย่างมากมาย
           สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรม จวบจนถึงวันฌาปนกิจ มีชาววงการพระเครื่องเดินทางร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่คืนแรก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมี เป็ด เมืองนนท์ และเพื่อน เป็นเจ้าภาพ รับเกียรติจาก คุณพิศาล เตชะวิภาค(อ.ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, คุณวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร (วุฒิ ทีโอที) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ, ต้น เมืองนนท์, อ.ผูก รัศมี, พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ นายกสมาคมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
          ในคืนที่ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย นำโดย คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, คุณพรรค คูวิบูลศิลป์ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, คุณกชสร พิพัฒนกุล (ปู มรดกไทย) ผู้บริหารชมรมพระเครื่องมรดกไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณสิทธินนท์ ผลภาษี (โก้ เมืองนนท์) ที่ศาลา 3 วัดสมรโกฏิ อ.เมือง จ .นนทบุรี โดยมี พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประธานชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ประชาสัมพันธ์สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, อ.ผูก รัศมี, ต้น เมืองนนท์, นิว เมืองชล, เป็ด เมืองนนท์, ต๊ะ เมืองนนท์ มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
          คืนที่ 3 เป็นคืนสุดท้าย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นพิธีสวดพระอภิธรรม คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7พร้อมด้วย คุณพรทิพย์ เตชะวิภาค, คุณต้น เมืองนนท์ และ คุณศุภศิลป์ ผลภาษี(เปี๊ยก นครนายก) รับเป็นเจ้าภาพมีเพื่อนพ้องชาววงการพระเครื่องเดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรม อาทิ คุณสมใจ จันใบเล็ก, พ.ต.อ.เสรีกาญ จันทร์ด้วง, คุณรักษ์ ศรีเกตุ, คุณวันชัย กำแพง, คุณแหลม สงขลา, คุณชัย อำนาจเจริญ, อ.ผูก รัศมี, คุณโอ เมืองนนท์, คุณธงชัย ภู่บุญ, คุณดาม สุพรรณ, จ่าโกวิท แย้มวงษ์ ประธานชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ประชาสัมพันธ์สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, คุณเป็ด เมืองนนท์, คุณต๊ะ เมืองนนท์, คุณตุ่น นากะตะ, คุณเหน่ง มรดกไทย, คุณวันชัย สอนมีทอง บ้านเมือง, คุณยุทธ ภูเก็ต, เค เยาวราช มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ โก้ เมืองนนท์ ในวันนี้ด้วย
           จากนั้นในวันที่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันจัดพิธีประชุมเพลิง เวลา 16.00 น. คุณพิศาล เตชะวิภาค(อาจารย์ ต้อย เมืองนนท์) ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เป็นประธานต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสิทธินนท์ ผลภาษี(โก้ เมืองนนท์ ) ณ ฌาปนสถาน วัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี
         โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล และจุดไฟประชุมเพลิง, พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เป็นรองประธานทอดผ้าบังสุกุล พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านที่ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล เป็นการอุทิศบุญกุศลแด่ผู้วายชนม์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
         คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร(อั้ง เมืองชล), พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ, พลอากาศโท ฐากูร นาครทรรพ, พลอากาศโท สมพร แต้พานิช, คุณอำนาจ เรืองสำราญ(โก๊ะ ท่าทราย), พลตรี นันทบูล อินทุภูติ, นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ไพบูลย์ รุ่งเรืองศรี, นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง, คุณภควัต สุทธิประภา(อ.โก๋ ริเวอร์), พลโท ประธาน ทองขุนนา, พลตำรวจตรี วัฒนา วงศ์จันทร์, พันเอก ดร.นนท์ ชูตินันท์, คุณสนิท นวลละออ, พันเอก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ, พลอากาศตรี ตะวัน นาครทรรพ, สส.การุณ โหสกุล, พลโท เกรียงชัย สุวรรณทัต, ผศ.ดร.ศรัณย์กร โชติวิทรรศน์, พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล
          พระเครื่องอภินิหาร ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณสิทธินนท์ ผลภาษี หรือ โก้ เมืองนนท์ มา ณ โอกาสนี้
//—//

📝 ข่าว : จุ๋ม ศิริพร
0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox