สังคมวงการพระ

คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อ.อั้ง เมืองชล) พร้อมด้วย ชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ทอดกฐินถวาย ณ วัดโพนขวาว โดยมียอดกฐินในวันนั้น 401,298 บาท

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%9e-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3-%e0%b8%ad

          วันที่ 18 ต.ค.65 คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อ.อั้ง เมืองชล) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมด้วย คุณณรงค์ชัย ไทยธีระเสถียร (เซ้ง มณเฑียร)… คุณกำแหง ศรธนรัตน์… คุณกานต์ นามบุตร (ชัย อำนาจเจริญ) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอำนาจเจริญ… พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประธานชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย และกรรมการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอำนาจเจริญ เช่น บอย กุดชุม, พาโชค อำนาจเจริญ, น้องปุ้ย อำนาจเจริญ
เพื่อนพ้องน้องพี่ชาววงการพระ ในพื้นที่ อาทิ ยอด ยโส, สำลี ยโส และชาวบ้านโพนขวาว ร่วมทำบุญทอดกฐิน ถวาย ณ วัดโพนขวาว ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร

        โดยมีผู้ร่วมทำบุญดังนี้ คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อ.อั้ง เมืองชล) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เป็นประธาน ถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพ 100,000 บาท, ชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย 50,000 บาท, นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร จ่าโกวิท-สุชาดา แย้มวงษ์ 5,000 บาท, สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยชัย อำนาจเจริญ อุทิศให้แก่คุณแม่สังเวียน นามบุตร 10,000 บาท, คุณอติพล บุญพงค์ (บอย กุดชุม) 2,000 บาท, สำลี ยโส และยอด ยโส 1,000 บาท, ผู้ร่วมทำบุญหน้าสำนักงานจ่าโกวิทฯ 2,000 บาท, คุณสุพิชชา ชัยวัฒน์ (แม่เต้และเต้) 1,100 บาท, พ่อวงษ์ แม่ไสว แย้มวงษ์ 1,000 บาท, ศสุมา-ศักดิ์ชัย-ด.ช.ณษห เฮงหลี แย้มวงษ์ 1,000 บาท, คุณสุธาสินี แย้มวงษ์ 1,000 บาท, พ่อชาญ-แม่สมศรี ชลทานนท์ และครอบครัว
นายมานพ มานะกอบการ 1,000 บาท, คุณธัญวรรณ ชลทานนท์ 500 บาท, กรินทร์-ศิริพร แย้มวงษ์ 500 บาท, แม่สังเวียน-
สมศักดิ์-เพ็ญไมตรี กันยะวงษ์หา 500 บาท, คุณสุภา แก้วกังวาน 500 บาท, ตาดำ คี้กง 500 บาท, เสาวณี คี้กง 100 บาท, คุณการันต์ แก้วชา 50 บาท

        สรุปยอดจากสายบุญ คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อ.อั้ง เมืองชล) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมชมรมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย และสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร และผู้ร่วมบุญกับนิตยสารพระเครื่องอภินิหาร รวม177,750 บาท… ชาวบ้านโพนขวาว 113,220 บาท… แม่ราตรี พาลพล 53,099 บาท… คุณอภิวัฒน์ ธรรมวงษ์การ(คุณหยก)-คุณทิพย์มณี แสงใสแก้ว(คุณทิพ) 50,229 บาท… รวม 394,398 บาท จากนั้นเฮียอั้ง เมืองชลได้สมทบเติมยอดกฐินเพิ่มอีก 7,000 บาท  รวมยอดกฐินในวันนี้ทั้งสิ้น 401,298 บาท

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox