เก็บข่าว...เล่าเรื่อง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าพระกฐิน ให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ทอดวัดถ้ำเขาวงได้ยอดรวมทั้งสิ้น 7,281,630.75 บาท พร้อมทั้งร่วมพิธีเททองหล่อ พระพุทธไสยาสน์ (วาระที่ 7)

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93

          วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าพระกฐิน ให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส และร่วมพิธีเททองหล่อพระหัตถ์ (มือขวา มือซ้าย) ดอกบัว 3 ดอก พระพุทธไสยาสน์ (วาระที่ 7) โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานจัดสร้าง เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ยอดเงินทอดกฐินรวมทั้งสิ้น 7,281,630.75 บาท

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox