สังคมวงการพระ

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดงานประกวดพระเครื่องสุดยิ่งใหญ่ อลังการ แผงพระล้นจนห้างแตก

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-48

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานงานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และ เหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ ที่จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้อง MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา ระว่างวันที่ 24-25กันยายน 2565 มีนาย ชัชวาล วงศ์จร อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานจัดงาน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นาย พิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายสุทธิศักดิ์ เชิดพุดซา ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมา ประธานดำเนินงาน ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยทั่วประเทศ, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา, หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และเดอะมอลล์โคราช มีรายได้เข้างานรวมทั้งสิ้น 6,168,500 บาท

          โดยเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2565 คุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเจ้าบ้านทั้งยังเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ขึ้นกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการรับและตัดสินพระ นักนิยมสะสมพระทั่วประเทศ อละกล่าวเปิดงานประกวดพระฯ คุณพิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวให้การสนับสนุน ทั้งให้โอวาทกกับคณะกรรมการของสมาคมฯ ให้ตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ และยุติธรรม คุณชัชวาลย์ วงจร อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานจัดงาน พร้อมด้วยคุณสุทธิศักดิ์ เชิดพุดซา (อี๊ด โคราช) และสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อหารายได้สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และเพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระเครื่อง พระบูชา จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งเมื่อเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุกดิบหรือวันก่อนงานประกวดพระ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมา จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหาร คณะกรรมการรับและตัดสินพระ และแขกผู้มีเกียรติ ณ อาคารหอประชุมวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางสมาคมฯ นครราชสีมา จัดคอนเสิร์ตมาลีฮวนน่าเอาไว้ต้อนรับสุดยิ่งใหญ่อลังการไว้ต้อนรับ

          ทั้งนี้เวลา 19.00 น. คุณชัชวาลย์ วงจร อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย  ประธานจัดงาน พร้อมด้วยคุณสุทธิศักดิ์ เชิดพุดซา (อี๊ด โคราช) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมา และประธานดำเนินงาน ขึ้นกล่าวให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการรับและตัดสินพระของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และให้การสนับสนุน งานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และ เหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ ที่จะจัดการประกวดในวันพรุ่งนี้ ณ ห้อง MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา

         คุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้ขึ้นกล่าว  กล่าวขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาเยือนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งกล่าวให้การสนับสนุนงานประกวดพระ ที่จัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ ทั้งยังมีวัตถุประสงค์  สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

          หลังจากนั้น คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, คุณพิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และ คุณฐาปกรณ์ ดิษยนันท์ (โอ๋ กันตนา) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ขึ้นกล่าวให้การสนับสนุน ทั้งชื่นชม สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมา

          โดยมีอุปนายกสมาคมสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย อาทิ พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ กรรมการกฤษฎีกา อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ, คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์), คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง, คุณสมาน บุญเพ็ญ (อ.สมาน คลองสาม), คุณอนุวัตร ศรีไสยเพชร (บี บ่อล้อ), คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์, คุณวีระชัย ไชยเจริญ (โจ๊ก ลำพูน), คุณวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร (วุฒิ ทีโอที), พ.ต.ท. ระพิน ชาติไทย และคุณคฑาวุธ ทองไทย (ไข่ มาลีฮวนน่า)

          พร้อมด้วย คุณสุทัญ คำพันธุ์, คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์ (นี สะพานใหม่) เลขานุการ, พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ นายกสมาคมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ คุณชยุต ธันศรีชัย (ศิลป์ เมืองทอง) และคุณอัครเดช จันทแสง (โจ้ มหาเฮง) ประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด, กล้วย หนองกี่ รองประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด, ปอง ชัยภูมิ รองประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

          ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ แต่ละจังหวัด อาทิ โชค อุตรดิตถ์, หอย ปากน้ำ, ใจ ตะพานหิน, บิ๊กกิม วังสะพุง, ตี๋ สุรินทร์, หรั่ง อุดร, ตู่ ร้อยเอ็ด, วัฒน์ ชัยภูมิ, มุ่ย นางรอง, สิทธิ์ อุบล, แหลม สงขลา, ผู้ใหญ่โต้ง นครสวรรค์, เกตุ ณ เวียงพิงค์, อ้วน นครปฐม, แอ๊ด ธาตุพนม, เข้ม สารภี, เอก เพชรบุรี, นัย ไอยรา, เอก ท่าพระจันทร์, แม็ก ช้างเผือก, หน่อย นครนายก, พัตร เทพอวตาร และกรรมการรับและตัดสินพระ เดินทางมาร่วมงานเต็มพื้นที่

โดยภายหลังจากพิธีเปิดงานเลี้ยงเสร็จสิ้น ทางสมาคมฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประมูลพระเครื่อง เพื่อนำรายได้เข้างานประกวดพระ  มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงพระเครื่องเดินทางมาร่วมช่วยประมูลพระอย่างคับคั่ง
ซึ่งมีรายการประกวดพระร่วม 17 รายการ มีผู้ประมูลได้ดังนี้

 • เหรียญท้าวเวสสุวัณหลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล เนื้อทองคำ หมายเลข 1 รองปอ ประมูลได้ในราคา 100,000 บาท
  เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดปราสาทดิน รุ่นเมตตา เนื้อทองคำ หมายเลข 1  คุณชัชวาล วงศ์จร อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานจัดงาน ประมูลได้ในราคา 80,000 บาท
 • พระพุทธรูปลังกานอก อายุประมาณ 600 ปี มอบโดย คุณพิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 อุทิศ สารคาม ประมูลได้ในราคา 90,000 บาท
 • เทวรูปเอาว่าโลกิเตศวร สมัยศรีวิชัย อายุประมาณ 1000 ปี  มอบโดย คุณพิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คุณชัชวาล วงศ์จร อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานจัดงาน ประมูลได้ในราคา 60,000 บาท พระปรกพิมายเหรียญเจ้าพ่อพญาแลเนื้อเงิน มอบโดย  คุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดิว มนต์พระกาฬ ประมูลได้ในราคา 80,000 บาท
 • เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดปราสาทดิน รุ่นเมตตา เนื้อทองคำ หมายเลข 8 ช่างหลอด ประมูลได้ในราคา 95,000 บาท
  เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดปราสาทดิน รุ่นเมตตา  เนื้อทองคำ หมายเลข 9 โจ เมฆสิทธิ์ ชนะประมูลในราคา 100,000 บาท
 • พระบูชาพระรัตนยืนจีวรดอก 32 นิ้ว รุต นครสวรรค์ ชนะประมูลในราคา 200,000 บาท
 • พระบูชาเชียงแสน 7 นิ้วมอบโดยมอบโดย คุณพิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 อี๊ดโคราช ชนะประมูลในราคา 120,000 บาท
 • พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์แปดชั้นแขนกรมพร้อมตลับทองฝังเพชร ศิลป์ เมืองทอง ชนะประมูลในราคา 160,000 บาท
 • เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519  แผน ปู่ยีนส์ ชนะประมูลในราคา 380,000 บาท
 • เหรียญหลวงพ่อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพรรุ่นแรกบล็อก R และเหรียญหลวงพ่อคงวัดตะคร้อปี 2523 รุ่นสาวหนังเหนียวมอบโดย กลุ่มศิษย์และวัตถุมงคลพระครูคงนครพิทักษ์ วัดตะคร้อ และพระเครื่องเมืองคง ใจ ตะพานหิน ชนะประมูลในราคา 90,000 บาท
 • พระบูชาเชียงแสน 5 นิ้วสามขาฐานไม้แกะลาย วี มหานคร ชนะประมูลในราคา 90,000 บาท
 • เหรียญหลวงพ่อเพชร กนกใน จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์มอบโดย พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ กรรมการกฤษฎีกา อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย วัฒน์ ชัยภูมิ ชนะประมูลในราคา 55,000 บาท
 • หลวงปู่ชอบ รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ และท้าวเวสสุวรรณ เจริญพรเศรษฐีเขลางค์นคร ลาภยศพูนทวีพระอาจารย์อิฏฐ์ วัดจุฬามณี มอบโดย ต้น ลำปาง ผู้ชนะประมูลได้แก่ โชค อุตรดิตถ์ ในราคา 75,000 บาท
 • พระบูชานาคปรก วัดบวร และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บุ๊ง กำแพงชนะประมูลในราคา 39,000 บาท
 • หลวงปู่กลม อภิลาโส รุ่นแรกและหลวงปู่ลี กุสลธโร โอ๊ด หรรษา ชนะประมูลในราคา 50,000 บาท

ส่งผลให้มียอด รวมยอดประมูลพระ 1,864,000 บาท  ยอดบริจาค 164,000 บาท รวมรายได้ค่ำคืนนี้ 2,028,000 บาท

          สรุปรายได้จากงานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และ เหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครราชสีมา บริจาค 216,000 บาท… ประมูลพระ 1,864,000 บาท… ร้องเพลงการกุศล 22,700 บาท… แผงจร 624,800 บาท… บัตรส่งพระ 2,265,000 บาท… สปอนเซอร์ 600,000 บาท… จำหน่ายวัตถุมงคล 576,600 บาท รวมทั้งสิ้น 6,168,500 บาท รางวัลชนะเลิศงานประกวดท้้ง 3 รางวัล ตกเป็นของ บ้านพระเครื่อง รับคนเดียว 60,000 บาท

0 Comments
ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox