เก็บข่าว...เล่าเรื่อง

ขอเชิญร่วมงานบุญ พิธีเททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ วาระที่ 6 เททองในส่วนของพระชานุ(เข่า)พระชงฆ์(แข้ง) ดอกบัว 3 ดอก พระพุทธประติมากรรมปางไสยาสน์ หรือพระนอนองค์ใหญ่ ขนาด 21 เมตร เนื้อโลหะทองเหลือง พุทธศิลป์หนึ่งเดียวในสยาม

%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%97

          นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานจัดสร้างพระพุทธไสยยาสน์ หรือพระนอนองค์ใหญ่ ขนาด 21 เมตร ขอเชิญร่วมงานบุญ พิธีเททองหล่อพระพุทธไสยาสน์ วาระที่ 6 เททองในส่วนของพระชานุ(เข่า)พระชงฆ์(แข้ง) ดอกบัว 3 ดอก พระพุทธประติมากรรมปางไสยาสน์ หรือพระนอนองค์ใหญ่ ขนาด 21 เมตร เนื้อโลหะทองเหลือง พุทธศิลป์หนึ่งเดียวในสยาม วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.- 15.00 น. ณ.โรงหล่อพระไพศาลประติมากรรม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

          ทางด้านพลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ กรรมการกฤษฎีกา อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานประสานงาน กล่าวด้วยว่า นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานจัดสร้างพระพุทธประติมากรรมปางไสยาสน์ พระนอนขนาดใหญ่ 21 เมตร กำหนดเททองไว้ทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 เททอง 3 ส่วนมี หัวเข่า แข้ง และ ดอกบัว 3 ดอก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2566 ต้องใช้งบประมาณก่อสร้างจากจิตศรัทธาทั่วไป 30 ล้านบาท จึงเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเททองในครั้งนี้ ณ โรงหล่อพระไพศาลปติมากรรม จ.นครปฐม เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox