ข่าวประชาสัมพันธ์

กุฏิเรือนศรัทธาวัดเวฬุวันนาคา พระครูบาวชิริล คุมงานก่อสร้างเข้ม

%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ac%e0%b8%b8

         กุฏิเรือนศรัทธาวัดเวฬุวันนาคา พระครูบาวชิริล คุมงานก่อสร้างเข้ม วันนี้ 19 มิถุนายน 2565 ท่านพระครูปลัดวชิริล ภทฺทมุนี หรือที่สาธุชนเรียกขานกันในนาม “พระครูบาวชิริล” แห่ง วัดเดิมบาง (คงคาราม) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นประธานก่อสร้าง วัดเวฬุวันนาคา อ.เด่นชัย จ.แพร่ เดินตรวจคุมงานก่อสร้างกุฏิเรือนศรัทธาอย่างพิถีพิถัน ซึ่งหลังจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเสร็จ ก็ลุยงานเต็มที่ เพื่อสรรสร้างงานในพระพุทธศาสนา บัดนี้คณะช่างกำลังเร่งทำโครงหลังคา กุฏิเรือนศรัทธา วัดเวฬุวันนาคา จ.แพร่ เตรียมการจะมุงหลังคาภายใน เดือนกรกฎาคมนี้

        ในการสร้างวัดแห่งนี้ พระครูบาวชิริล มีจุดประสงค์สร้างถวายเป็นพุทธบูชาเป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีสถานท่ี ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น ทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ไหว้พระสวดมนต์ ถือศีลปฏิบัติธรรม อันเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ของชาวตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และที่ เดินทางมาแสวงบุญจากพื้นที่ต่างๆ ดั้งน้ันจึงต้ังเพื่อเป็นสถานที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นสถานท่ีพํานักของพระภิกษุสามเณรสืบไป

        แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566 ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ

สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้ โทร.062-6528796 , 0946-4539415

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox