ข่าวประชาสัมพันธ์

เสมาบูชาครู หลวงพ่อกวย วัดเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี จัดสร้าง เนื่องในมงคลโอกาสฉลองครบวาระ ๕๐ ปี

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%a7

           ด้วย วัดเดิมบาง ( คงคาราม )  ต.เดิมบาง  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี   มีความเคารพศรัทธา และ น้อมระลึกถึงคุณงามความดีในเมตตาของ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕  เมตตาอนุญาตให้ทาง  วัดเดิมบาง จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกงานยกช่อฟ้าไว้เป็นอนุสรณ์ จนเป็นที่สักการะบูชามาถึงทุกวันนี้  

          ในปีพุทธศักราช  ๒๕๖๕  นับว่าเป็นมหามงคลสมัย ครบรอบ ๕๐ ปี แห่งความเมตตาของ   หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ที่อนุญาตจัดสร้างเหรียญไว้เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๕  พระครูสุวรรณปุญญารักษ์ เจ้าคณะตำบลเดิมบาง เจ้าอาวาสวัดเดิมบาง  ( คงคาราม )ประธานผู้ดำเนินการจัดสร้าง จึงมีดำริจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นอนุสรณ์น้อมระลึกในพระคุณงามความดีเป็นการเทิดทูน บูชาครู เป็นกรณีพิเศษ  เนื่องในมงคลโอกาสฉลองครบวาระ ๕๐ ปี   ( ระหว่าง ๒๕๑๕ – ๒๕๖๕ ) เพื่อเป็นประวัติศาสตร์อนุสรณ์ของวัดเดิมบาง สืบไป ดังมีรายการต่อไปนี้ 

          การจัดสร้างวัตถุมงคล   หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร  รุ่น บูชาครู   ประกอบด้วย      ๑.พระกริ่งชุตินฺธโร      ๒.เหรียญเสมาหลวงพ่อกวย หลัง พญาหนุมาน   และ  ๓.พระผงหลวงพ่อกวย เศรษฐีทันใจ    

          โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสมทบทุนสร้างโรงทาน ของวัด และพัฒนาเสนาสนะต่างๆในอาราม ,เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธอุทยานสำนักปฏิบัติธรรม ตลอดถึงเพื่อเป็นกองทุนสาธารณะสงเคราะห์

          ดังนั้น  จึงขอประกาศแจ้ง การจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น บูชาครู  อย่างเป็นทางการ  โดยมีกำหนดการ เปิดจอง วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  ทางวัดหวังใจว่าจะได้รับความอุปถัมภ์และ ตอบรับร่วมบุญ จากพุทธศาสนิกชนผู้เคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อสืบสานงานในบวร พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ความสัมพันธ์ หลวงพ่อกวย กับ วัดเดิมบางศิษย์รัก ของหลวงพ่อกวย รับตำแหน่ง

สมภารวัดเดิมบาง ล่าวถึง  พระครูสุวรรณปัญญาภรณ์ : พระอาจารย์ถนอม อดีตเจ้าอาวาสวัดเดิมบางฯ

          ตามประวัติ ท่านเกิด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2482  เดิมชื่อ นายถนอม อ่อนสะอาด ชาวบ้านเดิมบาง อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี  ได้อุปสมบท เมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2503  หลังจากอุปสมบทแล้ว ได้ติดตามจำพรรษาอยู่ กับ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ปรนนิบัติรับใช้ ตลอดถึง ศึกษานักธรรมตรีโทเอก และ เรียนฝึกเทศน์ เรียนพระวิทยาคมโดยตรงกับ หลวงพ่อกวย ในสมัยนั้นจนเป็นที่ไว้วางใจ เป็นที่รักห่วงใย  ของ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร เป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้รับตั้งเป็น รองเจ้าอาวาส วัดโฆสิตาราม ในสมัยนั้นด้วย

รับตำแหน่งเจ้าอาวาส “ วัดเดิมบาง “

          เมื่อพ.ศ.2513  ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเดิมบาง ว่างลงขาดผู้ดูแล คณะศรัทธาชาวบ้านเดิมบาง จึงเดินทางไปยัง วัดโฆสิตาราม กราบเรียน หลวงพ่อกวย ขออาราธนานิมนต์ พระอาจารย์ถนอม มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเดิมบาง ในสมัยนั้นเป็นต้นมาฯ

เมตตาศิษย์

         ด้วยความรักเมตตาศิษย์ จากที่ทราบความจากคนเก่าในอดีต และหลักฐานที่ปรากฎในรูปภาพ จนเป็นที่ทราบดีว่า  หลวงพ่อกวย ท่านรักเมตตา พระอาจารย์ถนอม มากโดยท่าน ได้มาส่ง พระอาจารย์ถนอม ในคราวครั้งมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเดิมบางด้วยตัวท่านเอง และ ไปมาหาสู่เสมอ ไม่ว่าทุกครั้ง วัดเดิมบางมีงานใหญ่งานเล็ก มักจะมี หลวงพ่อกวย มาร่วมงานนั้นทุกงาน หรือแม้วัตถุมงคลทั้งหลาย หลวงพ่อกวย ก็ยังปลุกเสกให้ และ อนุญาตให้ วัดเดิมบาง จัดสร้างวัตถุมงคลอยู่ตั้งแต่สมัยอดีต

          สำหรับ วัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่น ยกช่อฟ้า จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2515  เหรียญรุ่นนี้ ดำเนินการสร้างโดย พระอาจารย์ถนอม เจ้าอาวาสวัดเดิมบาง ซึ่งเป็นลูกศิษย์รักองค์สำคัญรูปหนึ่งของ หลวงพ่อกวย

          ที่แม้แต่ใบคาถา ที่เป็นยันต์ด้านหลัง เหรียญหลวงพ่อกวย ท่านก็ได้เขียนให้กับ พระอาจารย์ถนอม เองกับมือ และยังได้มาปลุกเสกให้ในงานวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดเดิมบาง ที่สำคัญนอกจากทำพิธีปลุกเสกที่วัดเดิมบาง แล้ว

         พระอาจารย์ถนอม ยังได้นำไปให้ หลวงพ่อปลุกเสกที่วัดโฆสิตารามต่ออีกถึง ๒ ปี จึงนำออกมาจำหน่ายที่วัดในงานยกช่อฟ้าศาลา วัดเดิมบาง

          นับได้ว่า พระครูสุวรรณปัญญาภรณ์ : พระอาจารย์ถนอม อดีตเจ้าอาวาสวัดเดิมบางฯ  นอกจากเป็นศิษย์ผู้สืบทอดพุทธาคมจาก หลวงพ่อกวย มาโดยตรงแล้ว ยังเป็นศิษย์รัก ของ หลวงพ่อท่านเป็นอย่างมาก สังเกตุจาก รูปต่างๆที่ปรากฎ อาทิ.เช่น หลวงพ่อกวย มางานพิธีวัดเดิมบาง มางานพิธีฉลองพระครูชั้นประทวน ของ พระอาจารย์ถนอม ที่บ้าน หรือแม้แต่ วัตถุมงคล รูปภาพต่างๆ มักจะอนุญาตให้ พระครูถนอม ดำเนินการจัดสร้างเสมอ

          ที่สำคัญแม้แต่ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ หลังปัจจุบันของ วัดเดิมบาง ก็ถูกออกแบบและตรวจแบบแปรนจาก หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ด้วยเช่นกัน

         จึงไม่แปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใด วัดเดิมบาง จึงมีสายสัมพันธ์อันดี และ เคารพศรัทธาบูชาพระคุณงามความดี ของ หลวงพ่อกวย เสมอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ จนเป็นที่ศรัทธาของชาวเดิมบางเป็นอย่างมาก ปัจจุบันในวิหารมณฑปวัดเดิมบาง นอกจากมี รูปหล่อเคารพ ของ หลวงพ่อแบน ปาสาธิโก : อดีตเจ้าอาวาวัดเดิมบางแล้ว ยังมี รูปหล่อเคารพ ของ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ด้วยเช่นกัน และทางวัดจะมีงานประจำปีนมัสการ ทุกวันที่ 4-5-6 เมษายน ของทุกปี ฯ

          หมายเหตุ:: ทางวัดเดิมบาง (คงคาราม)จะเปิด เริ่มสั่งจองวัตถุมงคล วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นวันแรก ติดต่อสอบถาม โทร.096-4539415 , 092-823-6223

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox