ปฏิทินงานประกวดพระ

ปฏิทินงานประกวดพระ เดือนมกราคม 2564

%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7-12

โดย จ่าโกวิท แย้มวงษ์

  • 23-24 ม.ค. 64 งานประกวดพระที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ(อาคารบี) เขตหลักสี่ กทม. จัดโดยคณะนักเรียน
    เตรียมทหาร รุ่นที่ 25 ประสานงานโดย ทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์
    -รอรายการประกวดพระ-

 

  • 30-31 ม.ค. 64 งานประกวดพระที่ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.อุตรดิตถ์
    โดย โชค อุตรดิตถ์ ประธานบริหารสมาคมฯ
    -รอรายการประกวดพระ-
0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox