Browsing Tag:พระอาจารย์ณัฐพล

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระอาจารย์ณัฐพล อธิจิตฺโต สมภารอายุน้อยแห่งวัดภูพระ สร้างเหรียญหน้าเสือบูชาครู รุ่นแรก

0 Comments
๏ อัตโนประวัติ          พระอาจารย์ณัฐพล อธิจิตฺโต นามเดิมชื่อณัฐพล อาทิตย์ตั้ง เกิดที่บ้านแห่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โยมบิดา พ่อบุญธรรม อาทิตย์ตั้งโยมมารดา แม่รังทอง อาทิตย์ตั้ง วัยเด็กได้มีโอกาสบวชเณร เล่าเรียนวิชาหลวงพ่อพระครูพระราชสิทธาจารย์ จากหลวงปู่พระครูวิโรจน์ โดยได้เรียนจากตำราไม่ได้เรียนจากตัวท่านเพราะว่าท่านมรณภาพไปนานแล้ว จากนั้นก็ลาสิขาออกมาใช้ชีวิตทางโลก ได้ร่ำเรียนวิชาจาก พระอาจารย์เด่นดวง ติสฺสโร วัดน้อยสามัคคีธรรม จนกระทั่งอายุ 26 ปี           จึงตัดสินใจอุปสมบท อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ณ พัทธสีมาวัดท่าสะแบง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน...
Continue reading
WordPress Image Lightbox