Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

0 Comments
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระภิกษุสามเณร นวกภูมิ ปี ๒๕๖๑ ของคณะสงฆ์อำเภอลาดบัวหลวง ระหว่างวันที่ ๑-๒-๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๓
Continue reading
Share
1515253
WordPress Image Lightbox