Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๘ ธันวาคม วัดนาคกลางวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นปฏิบัติบูชา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ครบ ๒๕๖ ปี

0 Comments
          วัดนาคกลางวรวิหาร ขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก ครบ ๒๕๖ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ศาลาสุธรรมภาวนา ศาลาที่ประทับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดนาคกลางวรวิหาร ซอยอิสรภาพ 42 แยก 5 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๖.๓๙ น. ถวายเครื่องราชสักการะ ถวาย เป็นอามิสบูชาเวลา ๐๗.๓๙ น. เจ้าคุณพระปริยัติวโรปการ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

พระอาจารย์เด่นดวง ติสฺสโร จัดสร้างล็อกเก็ตที่ระลึกอายุวัฒนะมงคล ๔ รอบ

0 Comments
          พระอาจารย์เด่นดวง ติสฺสโร นามเดิมชื่อ เด่นดวง สัตวุธ เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 2518 ที่บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มอุปสมบทครั้งแรกปี 2539 วัดโกศลรังสฤษฎ์ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูธวัชชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาคำหล้า เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระมหาทองจันทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์          หลังจากบวชได้ 1 ปี ได้ไปศึกษาพระอภิธรรมที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ พุทธมณฑลสาย 5...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

พระอาจารย์ณัฐพล อธิจิตฺโต สมภารอายุน้อยแห่งวัดภูพระ สร้างเหรียญหน้าเสือบูชาครู รุ่นแรก

0 Comments
๏ อัตโนประวัติ          พระอาจารย์ณัฐพล อธิจิตฺโต นามเดิมชื่อณัฐพล อาทิตย์ตั้ง เกิดที่บ้านแห่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โยมบิดา พ่อบุญธรรม อาทิตย์ตั้งโยมมารดา แม่รังทอง อาทิตย์ตั้ง วัยเด็กได้มีโอกาสบวชเณร เล่าเรียนวิชาหลวงพ่อพระครูพระราชสิทธาจารย์ จากหลวงปู่พระครูวิโรจน์ โดยได้เรียนจากตำราไม่ได้เรียนจากตัวท่านเพราะว่าท่านมรณภาพไปนานแล้ว จากนั้นก็ลาสิขาออกมาใช้ชีวิตทางโลก ได้ร่ำเรียนวิชาจาก พระอาจารย์เด่นดวง ติสฺสโร วัดน้อยสามัคคีธรรม จนกระทั่งอายุ 26 ปี           จึงตัดสินใจอุปสมบท อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ณ พัทธสีมาวัดท่าสะแบง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน...
Continue reading
12352
WordPress Image Lightbox